Mã giới thiệu là gì?
Khi giới thiệu bạn bè tải VN Ngày Nay, họ có thể nhập Mã giới thiệu này để trở thành Lính mới của bạn, và có cơ hội nhận gói quà tặng trị giá 50.000VND.
Mã giới thiệu
SỬ DỤNG MÃ GIỚI THIỆU NHƯ THẾ NÀO
Lĩnh nhận ngay